EEN VISIE MET EEN MISSIE

Als financial planner en medestichter van FinPlan VZW (de Belgische Vereniging voor Financiële Planning), bieden wij particulieren, ondernemers en vrije beroepen, een transparante, coherente en evenwichtige dienstverlening in financiële planning.

Via een beproefd concept "Financial Planning Coach" ©, in samenwerking met Mentor N.V. - het instituut voor vermogensanalyse - begeleiden wij u in de opbouw, het beheer, de organisatie en de overdracht van uw roerend en onroerend vermogen.

Als “Onafhankelijk Financieel Adviseur” - met samen meer dan 100 jaar ervaring in de financiële sector - zoeken wij permanent de beste totaaloplossingen. We begeleiden u naar financiële instellingen - nichespelers van onberispelijk niveau - bij wie u rechtstreeks cliënt bent en die wij voor u kritisch selecteren en permanent evalueren.

Inzake beleggingen zoeken wij de fiscaal en juridisch meest optimale omgeving.
Veiligheid, risicobeheersing, discretie, onafhankelijkheid, kritische opvolging, diversificatie en uiteraard een superieur rendement - i.f.v. het gekozen risico - zijn de sleutelwoorden. Wij zijn tussenpersoon voor een 10-tal erkende en gerenommeerde financiële instellingen in binnen- en buitenland, wiens visie wij kritisch verwoorden.

Onze kredietspecialisten zoeken het goedkoopste krediet, in combinatie met de prijs/kwaliteit beste (levens)verzekeringen. Zij werken uw dossier af van A tot Z. Van bij het verkennend gesprek tot bij de notaris (van uw keuze).

Wij liggen mee aan de basis van de gedragscode van FinPlan VZW en streven uitsluitend een lange termijnrelatie met onze cliënten na.

Wij zijn de financiële gids en dito waakhond van uw familie en uw vermogen, over de grenzen van het leven heen.

Download de beknopte voorstelling van onze activiteiten